Paraiškų registravimo duomenys

Iki 2007 m. rugsėjo 17 d. buvo gauti ir užregistruoti 7 projektų aprašymai 2007 m. specialiosios Europos Sąjungos 2007-2013 metų struktūrinės paramos biudžeto programos lėšoms gauti. Pateiktų projektų aprašymų sąrašas.

I etapas: administracinės atitikties vertinimas

2007 m. spalio 10 d. nustatyta, kad visi 2007 m. rugsėjo 14 d. pateikti projektų aprašymai atitiko administracinės atitikties reikalavimus.

II etapas: tinkamumo atitikties vertinimas

2007 m. spalio 31 d. Transporto investicijų direkcija baigė Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – LAKD) pateiktų 7 projektų aprašymų vertinimą 2007 metų specialiosios Europos Sąjungos 2007-2013 metų struktūrinės paramos biudžeto programos lėšoms gauti. Atlikus tinkamumo atitikties vertinimą, 2007 m. spalio 30 d. buvo priimtas sprendimas projektą Nr. 2007/ERPF/007 „Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas 2006-2007 m.“ grąžinti projekto vykdytojui, kadangi šis projektas neatitiko bendrųjų projekto tinkamumo gauti ES struktūrinę paramą kriterijų. 2007 m. lapkričio 8 d. raštu Nr. (6.23)2-357 LAKD informavo, kad šiam sprendimui neprieštarauja. Visi kiti pateikti projektai atitiko tinkamumo atitikties reikalavimus. Sąrašas

2007 m. spalio 31 d. raštu Nr. 1.2-1584 Transporto investicijų direkcija pateikė Susisiekimo ministerijai projektų vertinimo ataskaitas kartu su vertinimo lentelėmis ir projektų aprašymų (su priedais) kopijomis.

Sprendimas dėl finansavimo

2007 m. lapkričio 16 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro Algirdo Butkevičiaus įsakymu Nr. 3-362 „Dėl projektų, numatomų bendrai finansuoti 2007 metais specialiosios Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007-2013 metų programos lėšomis, finansavimo“ patvirtintas finansavimas Struktūrinių fondų projektams, numatomiems bendrai finansuoti 2007 metais Specialiosios Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007-2013 metų programos lėšomis. Patvirtintas sąrašas

Finansavimo 2007 metais sutarčių pasirašymas

Atsižvelgusios į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. 3-362 „Dėl projektų, numatomų bendrai finansuoti 2007 metais specialiosios Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007-2013 metų programos lėšomis, finansavimo“, 2007 m. gruodžio 3 d. Susisiekimo ministerija, Transporto investicijų direkcija bei Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos pasirašė trišales Finansavimo 2007 m. sutartis šiems projektams:

 

  • Nr. 2007/ERPF/001. Žvyrkelių asfaltavimo programa 2006-2008 m. Rytų Lietuvos regionai;
  • Nr. 2007/ERPF/002. Žvyrkelių asfaltavimo programa 2006-2008 m. Vakarų Lietuvos regionai;
  • Nr. 2007/ERPF/003. Žvyrkelių asfaltavimo programa. I etapas. Rytų Lietuvos regionai;
  • Nr. 2007/ERPF/004. Žvyrkelių asfaltavimo programa. I etapas. Vakarų Lietuvos regionai;
  • Nr. 2007/ERPF/006. Jungčių su tarptautiniais koridoriais plėtra. Valstybinės reikšmės kelių rekonstrukcija (I etapas).
Į viršų
Paskutinis atnaujinimas: 2013-01-04 15:22