Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2006 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1020 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-2008 metų programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“ punktu Nr. 642 pavedė Susisiekimo ministerijai kartu su kitomis atsakingomis ministerijomis parengti viešųjų logistikos centrų išdėstymo pagrindimo medžiagą ir specialiuosius planus, parinkti jiems vietas Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos regionuose.

2007 m. Valstybės biudžeto asignavimai (LRV 2007 m. sausio 24 d. nutarimas Nr.146) yra paskirti Viešųjų logistikos centrų išdėstymo plano parengimui. Transporto investicijų direkcija Susisiekimo ministerijos pavedimu atlieka šių asignavimų valdytojo funkciją.

Vykdydama šias funkcijas Transporto investicijų direkcija LRV nutarime paminėtos priemonės pirmojo etapo – Viešųjų logistikos centrų išdėstymo plano parengimas (pagrindimas) – konkurso būdu parinko vykdytoju UAB „Vilnius Consult“. Sutartis su šia konsultacine kompanija sudaryta 2007 m. vasario 7 d., darbo atlikimo trukmė 5 mėn.

Į viršų
Paskutinis atnaujinimas: 2013-09-23 15:22