Naujienos

Transporto investicijų direkcijos teisių ir pareigų perdavimas

2018-06-04

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 509 „Dėl Transporto investicijų direkcijos reorganizavimo ir Transporto investicijų direkcijos reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ biudžetinės įstaigos Transporto investicijų direkcijos teisės ir pareigos nuo 2018 m. birželio 5 d. perduotos biudžetinei įstaigai Lietuvos transporto saugos adminsitracijai.