Planuojami susitikimai įstaigoje ir jų informacija

Informacija apie įstaigos vadovo, jo pavaldinių įstaigoje iš anksto numatytus viešus susitikimus (posėdžius, pasitarimus ar kitus panašius darbinius susitikimus), kuriuose, be įstaigos darbuotojų, dalyvauja ir kiti privačių interesų turintys asmenys.

Šiuo metu viešų susitikimų nėra numatyta.

Į viršų
Paskutinis atnaujinimas: 2017-11-14 15:23