Administracinė informacija

Transporto investicijų direkcija yra biudžetinė įstaiga, kurios savininkas yra Lietuvos valstybė, o savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Transporto investicijų direkcijos reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) įgyvendina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

Mūsų vizija – profesionalus, patikimas, atsakingas partneris, užtikrinantis sklandų Lietuvai svarbių projektų įgyvendinimą.

Mūsų misija – efektyviai administruoti transporto ir kitus infrastruktūros plėtros projektus, remiamus Europos Sąjungos fondų bei Valstybės biudžeto lėšomis, ir atlikti jų įgyvendinimo kokybišką priežiūrą.

Mūsų tikslas – siekti, kad svarbiausios Lietuvos transporto infrastruktūros tinklo plėtros priemonės būtų pripažintos Europos Sąjungos bendros svarbos projektais ir jiems įgyvendinti skirti asignavimai būtų tinkamai panaudoti.

Transporto investicijų direkcija 2016–2018 metais prisideda prie pirmojo Susisiekimo ministro valdymo sričių strateginio tikslo „Siekti, kad būtų sukurta moderni, subalansuota, saugi, draugiška aplinkai susisiekimo sistema, kaip regioninis intermodalinis transporto centras, kuri efektyviai tenkintų gyventojų ir verslo poreikius“, vykdydama programos „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“ antrojo tikslo „Efektyviai administruoti transporto infrastruktūros projektus, bendrai finansuojamus ES ir nacionalinėmis lėšomis“ du uždavinius: „Vykdyti efektyvią iš ES lėšų bendrai finansuojamų projektų stebėseną“ ir „Užtikrinti efektyvų ES finansinės TEN-T ir EITP srityse panaudojimą“.

 

Į viršų
Paskutinis atnaujinimas: 2016-08-16 15:09