Direkcija užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Nagrinėjant asmenų pranešimus dėl korupcijos, informacija nebus atskleista tiek, kiek nėra susiję su jos perdavimu ištirti pranešimą.


Direkcijai pateikti asmens duomenys tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo.
Pranešimų apie korupciją pateikimo, registravimo tvarką, nagrinėjimo terminus, atsakymo parengimo ir apskundimo tvarką reglamentuoja Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Transporto investicijų direkcijoje taisyklės, patvirtintos Transporto investicijų direkcijos direktoriaus 2012 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1.3-152 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Transporto investicijų direkcijoje taisyklių patvirtinimo“.

 

Praneškite apie korupcijos atvejus
• Transporto investicijų direkcijoje: elektroniniu paštu tid@tid.lt, telefonu 8 5 249 186 ar anonimiškai
esinvesticijos.lt svetainėje
Specialiųjų tyrimų tarnybai
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai
Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai

 


Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.
 

Į viršų
Paskutinis atnaujinimas: 2017-03-08 16:10