L. e. direktoriaus pareigas Gintautas Predkelis

2017 metų užduotys:

  1. Užtikrinti, kad būtų padidintas įstaigos veiklos efektyvumas ir optimizuoti procesai.
  2. Per einamuosius metus tobulinti ir atnaujinti įstaigos veiklos procesus užtikrinti efektyvų ir savalaikį ES fondų investicijų panaudojimą.
  3. Per einamuosius metus patobulinti 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programoje numatytų projektų administravimą, jų įgyvendinimo stebėseną ir rizikos nustatymą diegiant naujus IT sprendimus ir veiklos kokybės vadybos sistemas.
  4. Per einamuosius metus užtikrinti efektyvesnį informavimą ir bendradarbiavimą su pareiškėjais ir projektų vykdytojais, kad būtų pateisinti lūkesčiai dėl Direkcijos paslaugų kokybės.

     

Į viršų
Paskutinis atnaujinimas: 2017-10-06 13:49